Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid op deze pagina

Privacybeleid Bespaaravies op Maat

Bespaaradvies op Maat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bespaaradvies op Maat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is. We raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Bespaaradvies op Maat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
– Het verwerken van persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals informatie die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bespaaradvies op Maat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens verzonden via contactformulieren worden maximaal 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bespaaradvies op Maat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien dit nodig is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Bespaaradvies op Maat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken

Bespaaradvies op Maat gebruikt functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en om inzicht te krijgen in het gebruik van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf of verzoekt u om overdracht van gegevens. Een verzoek hiertoe stuurt u naar ons e-emailadres

Beveiliging van persoonsgegevens

Bespaaradvies op Maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Contacteer ons via [uw contact-e-mail] als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik.

Klachten

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Scroll naar boven